Prenova in dozidava Srednje zdravstvene šole Rakičan D. Valič (udia), A. Kindlhofer (udia)

  • aks1
  • int2
  • p1
  • p3
  • p4
  • p6