Storitve. Področja dela

DRUŽINSKE HIŠE

Oblikujemo hiše z bogatim prostorskim doživljanjem. Pomembno nam je, kakšno uporabnost in kvaliteto bivanja bo prostor omogočal. Proučujemo vedenje v bivalnih prostorih, druženje družinskih članov in tudi potrebo po zasebnosti. Izumljamo raznovrstne ambiente in brišemo mejo med opremo in grajenim tkivom hiše. Pomembni so nam vmesni prostori, zamiki in razmerja med zavetjem in odprtim. Sistem nadstreškov, senčil, listopadnega rastlinja in previsov nam omogoča kvalitetne povezave med zunanjostjo in notranjostjo. Hkrati so to najzanesljivejši načini uravnavanja klime.

Udobje zagotavljamo tudi z energetsko učinkovito zasnovo. Ni namreč prijetnejših prostorov kot so tisti, ki jih zamejuje enakomerno topla površina sten in odpira okolici prav taka površina zasteklitev. Kjer je ves čas obilje svežega čistega zraka. Nenazadnje pa tudi tam, kjer so položnice za plačilo porabljene energije neverjetno nizke.

DSCN4912

PRENOVE

Najbolj okolju prijazna odločitev je prenavljanje obstoječega. V Sloveniji imamo veliko tipskih stanovanjskih hiš, starih približno 40 let. S skrbnim premislekom prikličemo iz njih potenciale, ki jih v svoji skromnosti skrivajo. Poskrbimo za prenovo v tehničnem smislu – toplotna in hidro izolacija, namestimo sodobne sisteme za ogrevanje in prezračevanje, izvedemo statično sanacijo.

Povežemo bivalne prostore z vrtom,  oblikujemo lepe poti po hiši. Zasteklitve, nadstreške, previse in podobno povežemo v enovite poteze, ki hišo posodobijo in omogočajo bogato prostorsko doživljanje.

Kadar so stavbe starejše ali so spomeniško zaščitene, skupaj s strokovnjaki izluščimo kvalitete prvotne zasnove in dodajamo novo na zadržan, a jasen način.

DSCN49124

JAVNE ZGRADBE

Najbolje javno zgradbo ocenjujemo po tem, kako kvaliteten prostor nameni mestu ali kraju, kjer stoji. Stavba je uspešna, ko s svojo prisotnostjo omogoča in oživlja javni prostor. Ta oživljen prostor mesta podpira funkcijo zgradbe in s tem poslovno ali upravno poslanstvo naročnika. Status naročnika pa je dolgoročno podkrepljen z visoko kulturo arhitekture.

DSCN49122

GRAFIKA

V poplavi vizualnih sporočil je kvaliteta oblikovanja čedalje pomembnejša. Pri naših nalogah skrbno izbiramo tipografijo in jo postavljamo v kompozicije, ki tiho sporočajo še ravni zgodb, ki niso zapisane.

DSCN49125

INTERIER

Hiše oblačimo v notranjosti. Tako kot obleka je interier vpet v čas, v katerem nastaja in hkrati pisan na kožo uporabnika. Radi skrijemo uporabne funkcije v stene hiše in izpostavimo le izbrane elemente. Materiali in barve so neskončen vir navdiha. Oblikovanje svetlobe pa je temelj zasnove ambientov.

DSCN49123

Naši projekti

 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ENERGETSKA UČINKOVITOST IN SUBVENCIJE

V naši pisarni izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije. Začnemo vedno z obdelavo obstoječega stanja. Najsi bo to izdelava geodetskega posnetka in pridobitve lokacijske informacije ali pa napravimo izmere obstoječega objekta ali stanovanja. Sledi idejna zasnova (IDZ), ki je podlaga za nadaljnje delo. Za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelamo PGD projekt. Po dogovoru urejamo tudi upravni postopek v imenu naročnika. Sledi projekt za izvedbo – PZI. Načrti v tem projektu vsebujejo vse za izvedbo potrebne detajle, prav tako natančen popis del s projektantskim predračunom. V vseh fazah je bistvena dobra koordinacija in vodenje teama sodelavcev: usklajujemo gradbene konstrukcije, instalacije in gradbeno fiziko ter številne predpise in normative. Za potrebe pridobitve subvencije na Eko skladu pripravimo elaborate in načrte ter lahko tudi vodimo upravni postopek.