Uporaba tona barv za harmonizacijo prostora

Z uporabo pravih barv lahko prostor zelo učinkovito in brez posebnih stroškov preuredimo tako, da se v njem dobro počutimo.

Pogosto naletimo na situacije, ko nek prostor ni uravnotežen in prijeten. Ko ga natančneje preučimo, ugotovimo, da morda ni bil dovolj premišljen že v sami zasnovi ali pa so se tokom časa dogajale v njem funkcionalne prezidave in dopolnitve, ki so ga osiromašile (npr. namestitev instalacij, jaškov, predelne stene…) Pogosti so tudi primeri, ko višina prostora ni skladna z njegovo površino – to se zgodi, ko se lepe prostore z visokimi stropovi predeli za npr. manjše pisarne, ali pa naletimo na velik prostor z nizkim stropom.

Ko se lotimo usklajevanja prostorskih razmerij, najprej proučimo obstoječe stanje. V naši analizi najprej določimo stene, ki bodo predstavljale zavetno stran prostora in stene, ki bodo imele vlogo odpiranja prostora. Slednje so ponavadi stene z okni in deli prostora, kjer je več gibanja. Zavetne stene pa so tiste, ki jim ob sedenju kažemo hrbet ali se v ta del prostora lahko umaknemo.

Nato pripravimo barvni koncept. Stene z okni predvidimo v svetlih barvah, stene zavetja pa v temnejših. Če je prostor previsok za svojo velikost, tudi strop prebarvamo s temnejšo barvo in občutek zavetja bo še boljši.

Če je prostor prenizek, nam kontrast  med temnejšo barvo stene in svetlejšo barvo stropa ustvari učinek navideznega povišanje prostora.

Seveda pa lahko z uporabo svetlejših ali temnejših tonov barv tudi poudarimo navidezno pomanjkljivost prostora in ga s tem napravimo res posebnega: tak je primer, ko je prostor v čudovitem okolju, ima nizek strop, mi pa prebarvamo tako tla, stene in zavetno steno s temnejšimi barvami ali obložimo z materialom temnejše barve. Kontrast med odprtim in zaprtim bo tako res veličasten in občutek povezanosti z zunanjostjo zelo močan.